Kezdőlap

Herman Lipót (Nagyszentmiklós, 1884. ápr. 24.Bp., 1972. júl. 1.): festő, grafikus, Munkácsy-díjas (1952), érdemes művész (1964). 1901–1905 között a Mintarajzisk.-ban Balló Edénél, Hegedűs Lászlónál, Zemplényi Tivadarnál tanult. Már első éves növendékként karikatúrákat rajzolt a Kakas Márton és a Borsszem Jankó c. élclapok számára. Mint karikaturista a Harag álnevet használta. 1905-ben Münchenbe ment, ahol A. Ažbè-nál tanult. 1909–10-ben Berlinben dolgozott, Falus Elekkel közösen plakátokat és könyvillusztrációkat készített. 1910 őszén hazatért és részt vett a Kecskeméti Művésztelep megalapításában. 1911-ben Párizsban, Brüsszelben és Londonban járt tanulmányúton. 1919-ben a Tanácsköztársaság alatt a Képző- és Iparművész Szakszervezetek Szövetségének elnöke volt. 1920-ban a Szinyei Társaság alapító tagjai közé tartozott. 1921-ben Németo.-ban, majd az ezt követő években Hollandiában, Párizsban, Münchenben és Olaszo.-ban járt, közben részt vett kiállításokon is. 1905-től állított ki. 1928-tól 1946-ig számos kiállítást rendezett. Többnyire tájképi környezetbe helyezett aktkompozíciókat, tájképeket, portrékat festett. Ábrázolásának eszközeit a szabadban való festés gyakorlatából vette, tájpiktúrájában sok elem utal az impresszionizmus előtti hagyományokra. Nagyobb gyűjteményes kiállításai az Ernst Múz.-ban voltak (1920, 1924, 1954). Emlékkiállítását 1974-ben rendezte meg az MNG. Műveit múz.-ok őrzik. Nagyon sok könyvillusztrációja és újságrajza jelent meg különböző hazai és külföldi lapokban. Az 1910-es években a Vasárnapi Újság, az 1930-as években a Pesti Napló rajzolója volt. Ugyanitt rajzos riportokat és cikkeket is írt. Művészeti cikkei szaklapokban is megjelentek. Gazdag írásos hagyaték maradt utána. – M. A művészasztal (visszaemlékezések, saját illusztrációival, Bp., 1959). – Irod. Pongrácz Zsuzsa: Műteremlátogatás a nyolcvanéves H. L.-nál (Magy. Nemzet, 1964. ápr. 24.); Gál György Sándor: H. L. (Élet és Irod., 1972. 28. sz.); Pereházi Károly: H. L. (Művészet, 1972. 7. sz.); Emlékkiállítás katalógusa (N. Pénzes Éva, Pogány Ö. Gábor bevezetésével, életrajzi adatokkal, Bp., 1974).