Kezdőlap

Hermányi Dienes József (Olasztelek, 1699. szept. 26.Nagyenyed, 1763. ápr. 12.): ref. lelkész, író. Nagyenyeden a kollégiumban tanult, előbb Torockószentgyörgyön, utóbb Nagyenyeden lelkész. Irodalommal, fordítással, történelmi anyaggyűjtéssel foglalkozott, 158 kötet kézirat maradt utána. Figyelmet érdemel anekdotagyűjteménye: A nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó hol kacagó Demokritus (részben kiadta György Lajos 1943-ban). Az anekdota mint önálló műfaj vele vonult be először a m. irodalomba, művében Erdély egész társadalmának keresztmetszetét kapjuk. – F. m. H. D. J. emlékirata (szemelvények, Kolozsvár, 1925); Nagyenyedi Democritus (anekdotagyűjtemény, sajtó alá rendezte Klaniczay Tibor, Bp., 1960).