Kezdőlap

Hernádi György, Hercz (Székesfehérvár, 1899. júl. 17.Bp., 1958. nov. 20.): költő, szerkesztő. A középisk. elvégzése után bevonult katonának (1917). Az 1918. okt.-i polgári demokratikus forradalom idején Székesfehérvár városparancsnokának választották. A Tanácsköztársaság alatt szerk. a Fejérmegyei Népszavát (Dunai Ödönnel) és az ESZME c. folyóiratot (Pór Nándorral). 1919 végétől emigrációban élt. Első versei a Ma c. folyóiratban, első kötete már Berlinben jelent meg. 1922-ben Bécsbe költözött, ahol befejezte félbeszakadt egy.-i tanulmányait. 1929 végétől egy évet Párizsban töltött. 1934-ben hazatért. Bekapcsolódott az itthoni munkásmozgalomba, letartóztatták, rendőri felügyelet alá helyezték. 1944-ben deportálták (Dachau), 1945. szept.-ben érkezett haza. Itthon kereskedelmi szaklapokat, majd 1950-től haláláig az Újítók Lapját szerk. – F. m. Versek: Versek (Berlin, 1921); Ecce Homo (Bécs, 1928); Idegenből idegenbe (Bp., 1938); Számadás (Bp., 1941); Akik élve maradtak (Kassák Lajos előszavával, Bp., 1947); Földem, sorsom (Bp., 1959); Válogatott versek (Fáy Árpád előszavával, Bp., 1959); drámák: Az utolsó álom (Bp., 1941); Judás (Bp., 1943). – Irod. Kassák Lajos: Emlékezés H. Gy.-re (Élet és Irod. 1958. 48. sz.).