Kezdőlap

Herodek Károly (Szob, 1873. okt. 19.Vác, 1969. márc. 24.): gyógypedagógus. Néptanító, majd a süketnémák váci intézetében gyógypedagógus (1894). Később a vakok bp.-i intézetében h. ig. (1901), ig. (1905–33), egyidejűleg a Gyógypedagógiai Tanítóképző, ill. Tanárképző Főisk. előadó tanára és a Gyógypedagógiai Intézet Orsz. Szaktanácsának tagja volt. Munkatársaival megalkotta a vakok intézetének végleges – rehabilitációs célkitűzéseket is tartalmazó – tantervét (1905), zenei és óvodai tantervét (1907) és a mai m. Braille-írásrendszert. Nagy gondot fordított a tanulók testnevelésére és sportjára. 1908-ban szervezte az első óvodai csoportot, 1912-ben az óvoda új épületének felépítését, 1911-től az általa vezetett intézetben sor került a süketvakok oktatására, a gyenge tehetségű és ügyetlen kezű vak gyermekek osztályának (1911), a gyengén látó gyermekek első hazai osztályának létrehozására (1928). Elősegítette a tehetséges vakok zenei vizsgázását. Igazgatása idején az intézet központi Braille kölcsönkönyvtárral (1907), könyvkötészettel, szertárral, tanszermúzeummal, nyomdával rendelkezett, amely ellátta a tanulókat tankönyvekkel, kottákkal. Kiadta a Vakok Közlönyét. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület alelnöke (1933-47). – F. m. Közérdekű tudnivalók a vakokról (Bp., 1901); Tanulmányúti jegyzetek (Bp., 1902); A vakok Braille-rendszerű írásának ismertetése (Bp., 1910); Foglalkoztatva tanítás (Magy. Gyógyped., 1910); A parciális látás jelentősége a vakok oktatásánál (Siketnémák és Vakok Oktatásügye, 1925. 1-3. sz.); Emlékkönyv a Vakok József nádor M. Kir. Intézete százéves fennállásának ünnepe alkalmára (Bp., 1926); A vakok oktatásának módszertana (főisk. jegyzet, Bp., 1928); A csökkentlátású gyermekek oktatása (Siketnémák és Vakok Oktatásügye, 1933. 9–10. sz.); Vakok ipari továbbképzése és foglalkoztatása (Siketnémák és Vakok Oktatásügye, 1936. 5–8. sz.); A vakok életútja és célkitűzései (Magy. Gyógyped. Tanárok Közl., 1941. 2-3. sz.). – Irod. Schreiner Ferenc: H. K. (Siketnémák és Vakok Oktatásügye, 1933. 7-8. sz.); Greizinger István: Emlékezés H. K.-ra (Vakok Világa, 1969. 4. sz.); Bachmann, W.–Gordos, Sz. A.–Lányi E. Á.: Magyar gyógypedagógusok biográfiája (Rheinstetten, 1977).