Kezdőlap

Herrmann Antal (Brassó, 1851. júl. 30.Szeged, 1926. ápr. 15.): etnográfus, tanár. Tanulmányait a bécsi, kolozsvári és bp.-i egy.-en végezte. 1871–73-ban Brassóban, 1875-től 1879-ig Pancsován, majd Bp.-en, Fehértemplomban tanított. 1883-tól a német nyelv és irodalom tanára a fővárosi pedagógiumban. 1898-ban a kolozsvári egy. magántanára lett a néprajz tárgyköréből. 1921-től a szegedi egy. c. ny. rk., 1924-től c. ny. r. tanára, 1887-ben Katona Lajos és Wlislocki Henrik közreműködésével megindította az Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn c. folyóiratot. 1889-ben Hunfalvy Pállal megalapította a Magyar Néprajzi Társ.-ot. Szerk.-je volt Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben c. kiadvány mo.-i anyagának. Szervező munkája nyomán Erdélyben több múz.-i gyűjtemény jött létre. Maga elsősorban nemzetiségi (cigány, örmény, szász) folklór vizsgálatokat, népballadatanulmányokat végzett. A Tanácsköztársaság idején a cigányügy országos rendezésével bízták meg. A váci nyomda tulajdonosa volt. – F. m. A hegyek kultusza Erdély népeinél (Kolozsvár, 1893); A Magyarországban 1893 … végrehajtott czigányösszeírás eredményei (Feldolgozta és az általános jelentést írta H. A. Bp., 1895). Irod. Kós Károly: H. A. (Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 1957–58. Cluj, 1958.)