Kezdőlap

Hertelendy Gábor (Vasszentmihály, 1742. szept. 8.Gyöngyös, 1820. jún. 16.): huszár altábornagy. 1759-ben mint közlegény lépett be gr. Kálnoky Antal huszárezredébe. 1767-ben ezredes adjutáns, 1776-ban főhadnagy, 1797-ben alezredes. Részt vett a Napóleon elleni hadjáratokban. A cassanói csatában (1799) kitüntette magát, ezért 1801-ben megkapta a Mária Terézia-rendet. 1808-ban a Tiszán inneni fölkelő nemesi sereg tábornoka; később altábornagyi rangot kapott.