Kezdőlap

Hertelendy Károly (Vindornyalak, 1784Lesence–Tomaj, 1861. nov. 5.): Zala vármegye alispánja és országgyűlési követe 1809-ben inszurgens kapitányként vett részt a francia háborúban. 1832-től 1834-ig Zala vm. alispánja. 1834. ápr. 1-től a vm. követe Deák Ferenccel együtt az 1832–36-os, majd az 1839–40-es ogy.-en. A közös néven kiadott követjelentések teljes egészében Deák Ferenc alkotásai. A reformkor küzdelmeiben a liberális nemesi álláspontot képviselte. – M. Nemes felkelő ezredek az 1809-ik évi győri csatában (Veszprém, 1809); Követjelentés az 1839–40-iki országgyűlésről (Pest, 1842). Irod. Magyar Tudományos Értekező (1862 L); Ferenczy Zoltán: Deák Ferenc és H. K. két követjelentése az 1832/36 és 1839/40-iki országgyűlésről (Bp., 1904).