Kezdőlap

Herzog József (Zimony, 1859. febr. 19.Lugos, 1915. máj. 26.): villamosmérnök. A bécsi műegy.-en folytatott tanulmányai után 1883-tól a Ganz-gyár elektrotechnikai osztályának munkatársa volt. Zipernowsky Károly vezetésével részt vett a transzformátorrendszer kidolgozásában és különböző váltakozó áramú villamos gépek tervezésében. Stark Lipóttal együtt alapvető módszert (ún. metszési módszert) dolgozott ki a villamos vezetékek és a zárt vezetékhálózatok számítására. 1903-ban vált meg a Ganz-gyártól. Oklevelének megszerzése (Delft, 1907) után magánmérnöki irodát nyitott s elsősorban röntgentechnikai kutatásokkal foglalkozott. – F. m. Az elektromos vezetékek számítása (Stark Lipóttal, Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Közl. 1890); Die Entwicklung elektrischer Leitungsrechnungen (Elektrotechnik u. Maschinenbau, 1913); Die Berechnung elektrischer Leitungsnetze in Theorie und Praxis (C. Feldmann-nal Berlin, 1927). – Irod. C. Feldmann: H. J. (Elektrotechnische Zeitschrift, 1915.)