Kezdőlap

Herzog József (Bp., 1880. okt. 26.Bp., 1941. dec. 29.): levéltáros, történész, az MTA l. tagja (1936). 1905-ben a bp.-i egy.-en szerzett jogi és államtudományi doktorátust. 1906-ban az Orsz. Levéltár tisztviselője lett. 1922-től főlevéltáros 1934-től a Levéltár főig.-ja. Történeti vonatkozású tanulmányokat írt. – F. m. A magyar kincstár háborús hitelműveletei Grassalkovich kamaraelnöksége idején (Századok, 1924); A magyar hitelfőpénztár megszervezése és működése Mária Terézia korában (Századok, 1925); Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554–1781. évi iratainak jegyzéke (Bp., 1928); A magyar kamarai levéltár története (Levéltári Közl. 1928, 1929, 1931); Magyar levéltári terminológia (Levéltári Közl. 1932); A magyar provinciális tábla. II. József telekkönyvi kísérlete (Károlyi Árpád Emlékkv., Bp., 1933): Skóciai Szent Margit származásának kérdése (Bp., 1939). – Irod. Wellmann Imre: H. I. (Századok, 1941); S. (Sinkovics István): H. J. (Levéltári Közl. 1942–1945); Szekfű Gyula: H. J. (Magy. Nemzet, 1942.)