Kezdőlap

Hesz János Mihály; Hess (Eger, 1768. szept. 18.Bécs, 1833 után): festő és rézmetsző. Bécsben H. Maurer tanítványa volt. 1794-től a bécsi katonai mérnöki ak.-n a szabadkézi rajz tanára. Arcképeken kívül számos oltárképet festett Szamosújvár, Esztergom, Agárd, Eger templomai részére. Mitológiai és vallásos tárgyú rézmetszeteket is készített. l820-ban felhívást szerkesztett egy m. művészeti akadémia felállítása érdekében, terve azonban nem valósult meg. – Irod. Ernszt Lajos: H. J. M. tervezete 1820-ban magyar képzőművészeti akadémia felállítása iránt (Bp., 1898); Voit Pál: Tervek, mesterek és a mű (Műv. tört. Ért. 1960).