Kezdőlap

Hets Aurelián János (Dör, 1913. máj. 11.São Paulo, Brazlia, 1985. aug. 12.): bencés szerzetes. Latin-történelem szakos tanár, doktori címét a szegedi tudományegy.-en szerezte A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század közepén című értekezésével (Pannonhalma, 1938). 1939-ben a brazliai m. bencések missziójába került és élete végéig a magyarok lelkipásztora. Szívügye volt a Magy. Segélyegylet és a Magy. Szeretetház. Hosszú éveken át a Délamerikai Magyar Hírlap kiadója. Számos történeti témájú cikke, tanulmánya jelent meg a Szent István Egyházközség Tájékoztatójában, a Délamerikai Magyar Hírlapban, a Szent Imre Kollégium Évkönyveiben. Egy tanulmánya portugál nyelven is megjelent a nándorfehérvári győzelem és a déli harangszó elrendelésének 500 éves évfordulóján:5. Centenario do'Angelus' ao meio-dia e da vitória da Hungaria em Nándorfehérvár (Belgrado) címmel (São Paulo, 1956).