Kezdőlap

Hevenesi Gábor (Vásárosmiske, 1656. márc. 24.Bécs, 1717. márc. 12.): jezsuita történetíró, tanár, kartográfus, a bécsi Pazmanaeum ig.-ja. Az antwerpeni bollandisták mintájára a jezsuita adatgyűjtő isk. megindítója Mo.-on. Munkatársai segítségével 140 nagy kötetből álló, főleg a 16–17. sz.-i egyháztörténettel foglalkozó kéziratgyűjteményét a bp.-i Egyetemi Könyvtár őrzi. Számos egyházi vonatkozású művén kívül munkatársaival együtt elkészítette Mo. első atlaszát, a Atlas Parvus Hungariaet (Bécs, 1689), mely több mint 2600 helységnevet tartalmaz, s a helységek lokalizációját már a földrajzi szélesség és hosszúság adataival adja meg. Mo. megyéinek atlasza kéziratban a bp.-i Egyetemi Könyvtárban található. – Irod. Hóman Bálint: Kishevenesi H. G., a magyar történeti forráskutatás első szervezője (Klebelsberg-Emlékkv. Bp., 1925); Ambrus-Fallenbüchl Zoltán: H. G. (Geodézia és Kartográfia, 1965. 6. sz.)