Kezdőlap

Heves Ferenc (Máramarossziget, 1903. aug. 4.Monatanca, 1973. aug. 26.): romániai magyar közíró. ~ Renée (1902-1944) férje. Középisk.-it Beregszászban, Nyíregyházán és szülővárosában a Ref. Kollégiumban végezte (1921). Magántisztviselő, előbb a Máramarosi Független Újság, majd a Máramaros c. hetilap szerk.-je (1923-26); jogot hallgatott a kolozsvári egy.-en (1930-34). A marosvásárhelyi Új Szó szerk. bizottságának, majd az RKP illegális erdélyi sajtóbizottságának tagja (1935-40). Mint kommunistát 1941-ben, internálták, 1945-ben szabadult Kistarcsáról. Hazatérve Kolozsvárt pártaktivista, meghívott előadó a Bolyai Tudományegy.-en (1947-50); majd Bukarestben a Nemzeti Bank tisztviselője haláláig. Első írása a Máramarosi Újságban jelent meg (1922). Avantgardista verseivel szerepelt Vajda Miklós, Szántó Pál, Győr Ferenc és Erg Ágoston Bécsben tanuló erdélyi diákok társaságában a Fiatalok könyve (Bécs, 1924) c. antológiában majd Erg Ágostonnal összeállították Groteszk plakát c. verseskönyvüket, melyet a bécsi Fundamentum Verlag jelzésével Máramarosszigeten nyomtak ki (1926). Mint közíró a nagyváradi Friss Újság állandó munkatársa (1936-40), 1945 után az Utunk, Korunk, Brassói Lapok, Igazság, és Romániai Magyar Szó, ill. Előre számára írt politikai cikkeket, könyvismertetéseket. A munkásmozgalom hazai és nemzetközi alakjairól írt, megírta Erg Ágoston élettörténetét (Korunk, 1973. 2. sz.). – M. Heves Renée életútja (Balogh Edgár előszavával, szemelvényekkel, 1975). – Irod. Fábry Zoltán: Tartalékaktivizmus (Korunk, 1927. 1. sz., újraközölve Korparancs, Pozsony, 1934).