Kezdőlap

Hézser Aurél (Tállya, 1887. okt. 21.Bp., 1947. febr. 11.); földrajztudományi író. A bp.-i tudományegy.-en szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Előbb bp.-i polgári isk. tanár, 1935-től felsőkereskedelmi isk. ig. 1923-ban a pécsi, 1932-ben a bp.-i egy.-en magántanári képesítést szerzett, az utóbbi helyen 1938-ban egy.-i ny. rk. tanári címet kapott. 1923-ban a Földrajzi Társ. titkára; állandó munkatársa, 1929-től szerk.-je a Földrajzi Közleményeknek. Számos földrajzi ismeretterjesztő előadást tartott. Lefordította J. Brunhes úttörő munkáját Emberföldrajzi problémák címmel. Több gazdasági, emberföldrajzi tanulmányt, tankönyvet írt. – F. m. Emberföldrajzi feladataink (Bp., 1930); Közlekedésföldrajzi problémáink (Bp., 1934) Irod. Szabó Pál: A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (Pécs, 1940).