Kezdőlap

Hidasy Kornél (Komárom, 1828. jún. 13.Szombathely, 1900. okt. 11.): r. k. püspök, filozófiai író. A teológiát Bp.-en végezte. 1850-ben pappá szentelték. A nagyszombati gimn.-ban előbb mint tanár, 1873-tól ig. 1875-ben a vallás- és közoktatásügyi min.-ban mint miniszteri tanácsos intézte a kat. egyházügyeket. 1876-tól esztergomi kanonok, 1878-tól c. apát, 1882-ben szombathelyi püspök. 1883-ban pápai trónálló és római gróf. 1895-ben megalapította a szombathelyi egyházmegyei könyvnyomdát és a Szombathelyi Újság c. lapot, amelyben a néppárti politika és a kat. mozgalmak kaptak hangot. – M. A bölcsészet hazánkbani előhaladásának története (Nagyszombati r. k. főgimn. értesítője, 1854–55); De stilo bene latino (Nagyszombati r. k. főgimn. értesítője, 1857–58); De sermonis latini usu quotidiano (Nagyszombati r. k. főgimn. értesítője, 1857–58). – Irod. Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka (Nagyszombat, 1893); Géfin Gyula: A Szombathelyi Egyházmegye Törtéténete (II. Szombathely, 1929).