Kezdőlap

Himfi Benedek (?1380. okt.): bán. A Veszprém vm.-ben birtokos Szalók nemzetség tagja. Első alkalommal az 1357-i velencei hadjáratban szerepelt. 1360-ban máramarosi és ugocsai ispán, 1362–65-ben pozsonyi ispán; 1365-től 1369-ig bolgár bán, 1371–79 között temesi, 1379–80-ban pozsonyi ispán. Bolgár bánként öccsével, Péterrel együtt nagy szerepet játszott I. Lajos balkáni bolgár és havasalföldi politikájában. 1373-ban részt vett a második velencei hadjáratban. 1379-ben a torinói békét előkészítő m. követség tagja. – Irod. Holub József: H. B. halálának éve (Turul, 1922–23).