Kezdőlap

Hiry Ferenc (Ilosva, 1798. nov. 2.Zilah, 1876. dec. 5.): pedagógus, író. A kolozsvári ref. főisk.-n, utána Németo.-ban, Svájcban és Franciao.-ban tanult. 1829-ben a zilahi ref. főisk. ig. tanára lett. Részt vett a Közép-Szolnok vm.-i reformellenzéki mozgalmakban. Az iskolában a latinul való tanítást beszüntette és minden tantárgyat magyarul adatott elő. A szabadságharc kitörésekor tanítványait honvédnek küldte. A bukás után haditörvényszék elé állították, megfosztották tanári állásától. 1856 után újra taníthatott. Cikkeken kívül írt verseket és számos külföldi színdarabot fordított magyarra. Gyümölcskertészettel is foglalkozott, sokat tett a szilágysági gyümölcstermesztés érdekében.