Kezdőlap

Hoberdanacz János, Hobordancz (16. sz.): horvát köznemes, katona és diplomata. 1525-től Jajcza várának provizora, majd 1527-től ugyanott a lovasság hadnagya. 1528-ban I. Ferdinánd a Portára küldte, hogy Szolimán szultánnak békeajánlatot tegyen azzal a feltétellel, ha a török visszaadja a Mo.-on elfoglalt várakat. A reális hatalmi helyzet teljes félreismerésén alapuló ajánlat eredményeként ~ hadüzenetszerű válasszal tért vissza s követsége csak siettette II. Szolimán 1529-i mo.-i hadjáratát. ~ később merényletet kísérelt meg Szapolyai János király ellen, de elfogták és zsákba varrva, elevenen a Dunába verették.