Kezdőlap

Hodászi Lukács, Pap (Nagyvárad, 16. sz. közepeDebrecen, 1613. máj. 13.): ref. püspök. 1580–85 között Wittenbergben és Heidelbergben tanult, 1585-től Báthori István udvari papja Ecseden, 1596-ban debreceni lelkész és esperes lett. 1604-ben visszatért Ecsedre és ugyanebben az évben püspöknek választották a tiszántúli egyházkerületben. 1607-től újra debreceni lelkész. Az egyházon belül az independensek egyik leghatározottabb ellenfele. – M. Assertiones orthodoxae de potestate ecclesiastica… (Debrecini, 1611). Irod. Tóth Ferenc: A helvetziai vallástételt követő… püspökök élete… (Győr, 1812); Zoványi Jenő: Theológiai Ismeretek Tára (I. Mezőtúr, 1894).