Kezdőlap

Hodermarszki József (1718. sz.): gör. kat. pap. 1707-ben I. József kinevezte munkácsi püspökké, holott a püspöki székben már benne ült a II. Rákóczi Ferenc által kinevezett Kaminski Petronius. 1707. nov.-ben a bécsi Haditanács megbízásából Rákóczitól való elszakadásra szólította fel a ruténeket, a császár nevében kiváltságokat ígérve nekik, de felszólításának nem volt komoly visszhangja. Mivel püspöki kinevezését Róma nem ismerte el, hosszas huzavona után, 1715. nov. 14-én lemondott.