Kezdőlap

Hoffer Géza (Temesvár, 1886. ápr. 1.Kolozsvár, 1946. jan. 17.): romániai magyar közíró, szerkesztő. Szülővárosában nevelkedett, mint vasesztergályos kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Az I. világháború alatt a piski vasúti műhelyben művezető volt. Előbb az Erdélyi Munkás, 1920. dec. 15-től a kolozsvári Küzdelem munkatársa, ennek betiltása után a Romániai Népszava c. szociáldemokrata hetilap, 1929-től a Munkás Újság napilap szerk.-je, 1934-től az SZDP előbb Kolozsvárt, majd Bukarestben megjelenő Előre c. m. nyelvű hivatalos lapjának felelős szerk.-je a lap 1939 aug. elején történt betiltásáig. A bp.-i Népszava s a bécsi Arbeiter Zeitung és Világosság munkatársa, a Szocialista Munkás Internacionálé közlönyének romániai tudósítója volt. Politikai cikkeket, verseket, novellákat írt. Szerk. az Előre naptárát (1937), Jaurès c. színdarabját a szociáldemokrata műkedvelő színjátszók többször előadták Bukarestben. – Irod. Bruder Ferenc: H. G. (Erdély, 1946. jan. 20.); Harasztosi Béla: H. G. emlékére (Világosság, 1946. jan. 24.).