Kezdőlap

Hoffgreff György (?Kolozsvár, 1558 vége v. 1559 eleje): nyomdász és könyvkereskedő: Valószínűleg kolozsvári erdélyi szász patríciuscsalád sarja. 1543-ban a wittenbergi egy. hallgatója. 1544-ben Honterus isk.-jában tanított Brassóban. Heltai Gáspárral közösen alapították 1550-ben a m. nyelvű könyvkiadás történetében igen jelentős első kolozsvári nyomdát. Hamarosan összekülönböztek, s 1553-ban a nyomda termékei egyedül Heltai, 1554-től 1558-ig viszont ~ nevével jelentek meg. Legnevezetesebb kiadványai: Tinódi krónikája s az egyik legelső m. énekeskönyv, a róla elnevezett Hoffgreff-énekeskönyv. Ő volt az első m. hangjegynyomtató, e két műve is fába metszett hangjegyekkel jelent meg. Halála után a nyomda irányítását újból Heltai vette át. – Irod. Borbély István: Heltai Gáspár (Bp., 1907); Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században (I–II. Bp., 1929–31); Sólyom Jenő: H. Gy. (Magy. Könyvszle, 1962); Jákó Zsigmond: Újabb adatok H. Gy. kolozsvári nyomdász életéhez (Magyar Könyvszle, 1965. 2. sz.).