Kezdőlap

Hoffhalter Rudolf (Zürich, 1550 körülDebrecen, 1585 vége v. 1586 eleje): nyomdász és betűmetsző, ~ Rafael fia. Apjával együtt dolgozott annak haláláig, ekkor kálvinista meggyőződése miatt az unitárius gyulafehérvári fejedelmi udvart el kellett hagynia. 1567–68-ban és 1570-től Váradon, 1573-tól Alsólendván (Zala m.) Bánfi Miklós birtokán működött nyomdája. 1574-ben a kat. klérus üldözése elől Drávavásárhelyre, Zrínyi György birtokára menekült, itt horvát nyelvű prot. vallási könyveket nyomtatott. A papság azonban innen is elűzte, nyomdáját szétverték, kiadványait elégették. 1577-től haláláig a debreceni nyomda vezetője. Apjához hasonlóan nemcsak betűit, de a kiadványaiban közölt fametszeteket is maga metszette. Ő adta ki az első m. nyelvű számtan- könyvet. – Irod. Gulyás Pál: A könyvnyom- tatás Magyarországon a XVI és XVII. sz.-ban. (I–II. Bp., 1929–1931); Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. sz.-ban (Bp., 1961); Benda Kálmán-Irinyi Károly: A 400 éves debreceni nyomda (Bp., 1961).