Kezdőlap

Hoffmann Edith* (Brassó, 1888, dec. 7.Bp., 1945. ápr. 6.**): művészettörténész, Rédeyné H. Mária húga. Az egyetem bölcsészeti karán szerzett doktori diplomát (1910). Utána művészettörténeti tanulmányokat folytatott. 1913-tól a Szépműv. Múz. grafikai osztályának vezetője volt. A múzeumban a grafikai anyag feltárása és rendezése volt a feladata. Ebben a tevékenységében számos ismeretlen mű szerzőjét állapította meg. Főként a középkori m. művészettel foglalkozott, nagy felkészültséggel részt vett a kódex-kutatás munkájában, a miniatűrfestés és grafika kiváló szakértője. A Mátyás király könyvtárából őrzött Corvinák illusztrációit tanulmányozta. Cikkei Mo. műemlékeiről a Múzeum Évkönyveiben, valamint számos m. és német folyóiratban jelentek meg. Barabás Miklós élete és monográfiája (1923) c. könyvét számon tartja a művészettörténeti irodalom. Baleset áldozata lett. – M. Barabás Miklós élete és művei (Bp., 1923); Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices (1925); Középkori könyvkultúránk néhány fontos emlékéről (Bp., 1925); A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának illusztrált kéziratai. (Bp., 1928); Osvát Ernő sziluettrajza (Nyugat, 1930. I.); Régi magyar bibliofilek (Bp., 1929); Magyar festészet a XIX. sz.-ban (Bp., 1936); Középkori könyvkultúránk néhány fontos emlékéről (Bp., 1925); Pozsony a középkorban (Bp., 1938); Mátyás király könyvtára (Mátyás kir. emlékkv. Bp., 1940); Szinyei Merse Pál (Bp., 1943); Művészfejek (1945). – Irod. Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum Évkönyve (Nyugat, 1927. II.); V. L. (Vayer Lajos): H. E. (Századok, 1945-1946); Rédey Mária: H. E. emlékezete (Válasz, 1947. 4-5. sz.).


* Összevonva a "Hoffmann Edit" szócikkel, Zimányi Magdolna közlése alapján [2009.01.04.]

** Javítva Zimányi Magdolna közlése alapján [2015.07.24.]