Kezdőlap

Holenda Barnabás (Kám, 1896. júl. 4.Győr, 1967. febr. 6.): Benedek-rendi pap, tanár. Tanulmányait Pannonhalmán végezte, bölcseletből Bp.-en doktorált, 1919-ben szentelték pappá. Gimn. tanár Győrött, Esztergomban, Bp.-en (1919–24), főisk. tanár Pannonhalmán (1924–32), egyidejűleg győri gimn. és pannonhalmi főisk. tanár a matematikai és elméleti fizikai tanszéken (1932-38), gimn. ig. Győrött (1938–63). Több cikke a Pannonhalmi Szemlében és a Katolikus Szemlében a relativitás elméletét ismertette. Tankönyveket is írt társszerzőként. Kiadatlan kéziratait a pannonhalmi könyvtár őrzi. – F. m. Az elektronütközés és színképvonalak elmélete (Mathematikai és Physikai Lapok, 1927); Tér és idő a modern fizikában (Természettud. Közl., 1928); A fizika új világnézete (Pannonhalmi Szle, 1929). – Irod. Borbély Kamil: H. B. emlékezete (Vigilia, 1967. 3. sz.).