Kezdőlap

Holländer Leó, Hollaender (Eperjes, 1805. márc. 31.Eperjes, 1887. jún. 5.): 1848–49-i honvéd őrnagy, éremgyűjtő. Az eperjesi ev. kollégiumban tanult, majd 1830-tól atyjának, a Sáros vm.-i zsidóság vezetőjének hivatalában segédkezett, aki tisztét végül is ráruházta. 1839 nov.-ében tagja, 1848 júl.-ában elnöke lett a mo.-i izraeliták érdekeinek képviseletére alakított választmánynak, amely az ogy.-ektől a zsidók egyenjogúsítását kérte. 1848-ban két fiával együtt belépett a honvédseregbe, őrnagyi rangban a komáromi vár ellátási biztosa volt. Jelentős szerepet játszott az 1868–69 fordulóján megtartott zsidókongresszuson, amelynek korelnöke volt. Az 1877-ben alakult Orsz. Rabbiképő Intézet létrehozásának egyik tevékeny munkálója és az intézet tanácsának tagja; a 13. zsidó községkerületi képviselet és az eperjesi hitközség elnöke. Értékes éremgyűjteménye volt; néhány numizmatikai közleménye az Archaeológiai Értesítőben és Közleményekben (1870–75) jelent meg. – Irod. H. L. (Pesti Hírlap, 1887, jún. 8. sz.); Bernstein Béla: Az 1848–49-iki magyar szabadságharc és a zsidók (Bp., 1898).