Kezdőlap

Holló István (Arad, 1903. júl. 18.Bp., 1984. febr. 26.): gépészmérnök. A bp.-i műegy. elvégzése (1927) után 1950-ig a mo.-i ETERNIT Műveknél a vízellátás-csatornázás vezetéki rendszereinek szakértőjévé vált. 1950-1957 között több min.-ban ill. főhatóságnál dolgozott főmérnöki beosztásban. 1965-67-ben az Orsz. Vízügyi Főigazgatóságon az akkor alakult Vízminőségi Felügyelet első vezetőjeként a hazai felszíni és felszín alatti vizek minőségi számbavételét, besorolását és folyamatos ellenőrzését irányította. Szakirodalmi tevékenységében kiemelkedő a Vízellátás (1954) c. könyve, amely az elsők között foglalta össze a mérnökök számára a tárggyal kapcsolatos tudnivalókat. Számos egy.-i jegyzet, cikk és tanulmány szerzőjeként behatóan foglalkozott a vízellátás, vízvédelem, egészségügyi mérnökképzés kérdéskörével és a külföldi szakmai tapasztalatok közzétételével. Szakmai munkásságáért a Magy. Hidrológiai Társaság 1958-ban Bogdánfy-díjjal tüntette ki. – F. m. Vízellátás és vízkezelés 2. (Bp., 1964). – Irod. Környei László: H. I. 1903-1984 (Hidrol. Közl., 1984. 5. sz.).