Kezdőlap

Hollós József (Gyönk, 1862. dec. 1.? ): gépészmérnök. Oklevelét 1885-ben a bp.-i műegy.-en szerezte, majd uo. magántanárrá képesítették. Postamérnöki szolgálatát 1887-ben kezdte, 1890-ben a műszaki osztály vezetője. 1918-ban a posta vezérig.-ja. 1920-ban saját kérelmére nyugalomba vonult. Nemcsak mint szervező tűnt ki, hanem műszaki téren is maradandót alkotott (~-féle kékíró, Hughesgépek ~-regulátora stb.). Nevéhez fűződik az első csepeli rádiótávíró-állomás (szikraadó) megépítése. – Irod. Makó Zoltán: Táviró és távbeszélő (Technikai fejlődésünk története: Bp., 1928);  A magyar posta története és érdemes munkatársai (Bp., 1937); H. J. (Postamérnöki szolgálat 1887–1937, é. n.)