Kezdőlap

Hollós József, Hoffmann (Kecskemét, 1876. aug. 22.USA, 1947): orvos. Tanulmányait Bp.-en folytatta, Hamburger Jenő irányította figyelmét a társadalmi problémák felé. Diplomájának megszerzése után a kórbonctani intézet tanársegédje. Országos agitációt folytatott az alkoholizmus ellen. Megindította Az alkoholizmus c. folyóiratot és Alkoholellenes Könyvtár címmel füzeteket jelentetett meg. Amerikai útja után 1905-ben Szegeden helyezkedett el, mint kórházi boncoló főorvos megszervezte a Szabad Líceumot, a tudományos viták fórumát. Svájci utazása után a gümőkór leküzdésével foglalkozott. 1911-ben a párizsi orvosi ak. 1000 frankos pályadíjjal jutalmazta a tuberkulózissal foglalkozó munkáját Les intoxiations tubercouleuses. A Radikális Párt megalakulása után ennek szegedi elnöke lett. 1918-ban megalakította a Szegedi Nemzeti Tanácsot. Átlépett az SZDP-be, a két párt egyesülésekor támogatta a KMP programját. A Tanácsköztársaság idején a népbetegségek elleni küzdelem orvosi terveit dolgozta ki. Szeged francia megszállásakor Bp.-re ment, majd Bécsbe emigrált. Németo.-i, csehszlovákiai és romániai próbálkozások után 1924-ben az USA-ban telepedett le. Itt megalakította a Kultúr Szövetség, az Ady-társaság és a Magyar Munkás szervezeteket. 1936-ban jelent meg a Két világháború között c. könyve, melyben az SZU mellé állt. Tervezett hazatérése előtt érte a halál. – M. A kórbonctan alapvonalai (Bp., 1907); A tüdővész leküzdése Magyarországon (Bp., 1912); Az intellektuelek és a válság (Cleveland, 1935) Egy orvos élete (New York, 1944). – Irod. H. J. (Orv. Hetil. 1962. 39. sz.) – Szi. Juhász Gyula verse.