Kezdőlap

Holub József (Alsókubin, 1885. ápr. 4.Pécs, 1962. márc. 28.): történész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1923, r. 1945–49). Bölcsészeti, majd államtudományi doktorátus megszerzése után 1909-től 1923-ig az MNM kézirattárának őre, 1920-tól bp.-i egy.-i magántanár (diplomatika). 1923-tól a pécsi egy. bölcsészkarán a m. történelem ny. rk., 1924-től ny. r., 1938-tól 1952-ig – nyugdíjba meneteléig – uo. a jog- és államtudományi karon ny. r. tanár (jogtörténet). Elkészítette Istvánffy Miklós Historiarum de rebus Hungaricis libri XXXIV. c. munkájának kritikai kiadását (kéziratban az MTA könyvtárában). – F. m. A leánynegyed (Turul, 1928); Zala megye története (Pécs, 1929); A magyar alkotmánytörténelem vázlata (I. Pécs, 1944; II. Pécs, 1947, sokszorosított); La représentation politique en Hongrie au moyen âge (Louvain-Paris, 1958); La formation des deux Chambres de l'assemblée nationale hongroise (Louvain-Paris, 1961). – Irod. Szabó Pál: A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (Pécs, 1940); Komjáthy Miklós: H. J. (Levéltári Közl. 1962, 2. sz.)