Kezdőlap

Hóman Ottó (Magyaróvár, 1843. szept. 30.Bp., 1903. ápr. 15.): klasszika-filológus, egyetemi tanár, ~ Bálint apja. A pesti egy. bölcsészeti karán szerzett tanári oklevelet. 1866-tól Szabadkán gimn.-i tanár, 1869–70-ben külföldi egy.-eken tanult, Göttingenben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1870-ben a pesti egy.-en magántanár. 1872-től a klasszika-filológia tanára a kolozsvári egy.-en. 1885-től a bp.-vidéki tankerület főig.-ja, 1897–1902-ben a közoktatásügyi min. középisk. ügyosztályának vezetője, nevéhez fűződik a középisk. tanterv 1898. évi revíziója. 1877-ben Bartal Antallal együtt megindította az első m. filológiai folyóiratot, az Egyetemes Philologiai Közlönyt és azt két évig szerk. – F. m. A saturnusi vers elmélete és története (Pest, 1871); Pindar versezetei (Lipcse, 1876); A comicumról Plautus Pseudolusában (Kolozsvár, 1879); A középiskolai tanárok képzéséről (Bp., 1895).