Kezdőlap

Homoki Ferenc (Veszprém, 1903. jan. 3.Bp., 1965. júl. 25.): költő, író. A fiumei Kereskedelmi Tengerészeti Ak.-n folytatott tanulmányait Fiume olasz megszállása után kénytelen volt abbahagyni. Visszatért Veszprémbe, ahol biztosítási ügynök, könyvakviráns, részes mezőgazdasági arató és cséplő, majd postai segédtiszt. 18 éves korától újságíró, riporter, verset, novellát, bírálatokat írt a székesfehérvári, pécsi, szombathelyi lapokba. 1925-ben ötödmagával Magyar Élet címmel rövid életű szépirodalmi lapot indított Veszprémben. Egyetlen verskötete Ácsok a malomban címmel jelent meg (Bp., 1930). Akkor már a Posta Üzemi Tisztviselők Orsz. Egyesületének titkáraként dolgozott Bp.-en. A harmincas évek közepétől kezdve egyre kevesebbet publikált. 1945 után a Posta Központi Járműtelep ig.-ja 1961-ig. Élete utolsó éveiben meghasonlott önmagával és kéziratban levő kiadatlan írásműveit megsemmisítette. – Irod. Kardos Pál: H. F. Ácsok a malomban (Nyugat, 1931); Sándor László: H. F. arcképe (Figyelő, 1932).