Kezdőlap

Homonnay Imre (Diósgyőr, 1784. júl. 9.? ): pedagógus, író. Miskolcon és Sárospatakon tanult. 1810-től Losoncon, 1838-tól a rimaszombati gimn.-ban tanár. 1840-ben betegsége miatt lemondott és Egerbe, majd Pestre költözött. 1845-től nevelői állást vállalt. 1852-től kezdve életéről további adat nincs, halála helyét és idejét nem sikerült kideríteni. Számos alkalmi és tanító verset írt, melyeknek egy része a Koszorúban jelent meg. Sokat fordított németből és latinból. Ovidius-fordításai nyomtatásban is megjelentek (Publius Ovidius Naso szomorú verseinek öt könyve, Pest, 1825; Publius Ovidius Naso pontusi levelei, Buda, 1827). F. m. Római régiségek (Pest, 1836); Beszélgetés a versíró és halál között (verses önéletrajz jellegű mű, Buda, 1845).