Kezdőlap

Hompola Mihály (Lakócsa, 1900. júl. 30.Szigetvár, 1967. nov. 7.): ügyvéd, kisgazdapárti politikus, államtitkár. Kistisztviselő családból származott. A pécsi tudományegy.-en szerzett jogi- és államtudományi doktorátust, 1930-ban ügyvédi vizsgát tett. 1930-tól ügyvédi gyakorlatot folytatott Barcson. Megalakulása óta tagja a Független Kisgazdapártnak; a helyi szervezetben s a barcsi járásban játszott vezető szerepet. Nagy Ferenc és Kovács Béla baráti köréhez tartozott. A II. világháború alatt katona. 1945. jún. 24-től az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja; 1945. nov. 4-től 1947. júl. 25-ig ngy.-i képviselő. 1947. jan. 30-tól febr. 21-ig az Igazságügyminisztérium politikai államtitkára. 1947. szept. 16-án lemondott minden pártbeli tisztségéről és visszavonult a politikától. 1950-től 1958-ig Szigetvárott ügyvéd. 1958-ban kizárták az ügyvédi munkaközösségből. 1960-tól nyugdíjas. – Irod. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1944-1947 (Bp., 1975); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája, 1944-1947 (Bp., 1976); Vida István – Vörös Vince: A Független kisgazdapárt képviselői 1944-1949 (Bp., 1991).