Kezdőlap

Horger Antal (Lugos, 1872. máj. 28.Bp., 1946. ápr. 14.): nyelvész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1919). Tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészkarán végezte. 1896-tól a brassói főreálisk., 1906-tól a bp.-i felsőbb leányisk. és leánygimn. tanára. A bp.-i egy.-en magántanári képesítést nyert. 1922-től a szegedi, 1940-től a kolozsvári egy.-en a m. nyelvészet ny. r. tanára. Kutatási területe a m. hangtörténet, a szófejtések és a székely nyelvjárás vizsgálata. Mint szegedi dékán kitiltotta az egy.-ről József Attilát, aki Születésnapomra c. versében megörökítette ~ nevét. – F. m. Egy ismeretlen magyar hangtörvény (Nyelvtud. Füz. 1901); A halmágyi nyelvjárássziget (1901); Hétfalusi csángó népmesék (1908); Udvarhely vármegye székely nyelvjárásának hangtani sajátosságai (1909); A nyelvtudomány alapelvei (1914); A magyar szavak története (1924); Általános fonetika (1929); A magyar igeragozás története (1931); A magyar nyelvjárások (1934).