Kezdőlap

Horovitz Jenő (Bp., 1877. okt. 30.Stockholm, 1949. júl. 19.): tisztviselő, szociáldemokrata politikus. A bp.-i tudományegy.-en jogi diplomát szerzett. 1897-ben belépett az MSZDP-be, ahol vezető tisztségeket töltött be. 1904–08-ban a párt egyik titkára, 1908–17-ben az ellenőrző bizottság tagja volt. 1909-20-ban a Népszava és a Szocializmus c. folyóirat munkatársa, a Munkásbiztosító Pénztár vezető tisztviselője. A Tanácsköztársaság idején előbb az Orsz. Hadigondozó Hivatal élére került, majd hadügyi népbiztos-h. lett. A tanácshatalom bukása után a szakszervezeti kormányban hadügyi államtitkár (1919. aug. 1.–aug. 6.). 1920-ban letartóztatták; Pozsonyba, majd Bécsbe emigrált, a Népszava egyik bécsi tudósítója volt. Ausztriában (1920–34), Csehszlovákiában (1934–38), Franciao.-ban és Norvégiában (1938–40) élt, míg végleg Svédo.-ban telepedett le. 1945 után nem tért haza, s 1948-tól együttműködött Bán Antal csoportjával. Lefordította Wilhelm Blos Die französische Revolution c. művét (Bp., 1909). – M. Idegen szavak magyarázata (Bp., 1908); A Magyarországi Szociáldemokrata Párt pragramjának rövidre fogott magyarázata (Bp., 1919).