Kezdőlap

Hóry Farkas (Kótaj, 1813. okt. 30.Magyargyerőmonostor, 1872. okt. 25.): költő. A kolozsvári ref. teológián tanult. 1839–40-ben segédlelkész Kolozsváron. 1840-től haláláig magyargyerőmonostori ref. lelkész. Verseit 1840-től kezdve közölték a korabeli folyóiratok. Balladáival, különösen népdalaival több pályadíjat nyert. 1858-ban kötetben is kiadta verseit (Költeményei, Kolozsvár, 1858). – Irod. Versényi György: H. F. (Bp., 1896.)