Kezdőlap

Horvát András (Petény, 17. sz.): ref. lelkész, az első magyar rovartani (entomológus) szerző. Teológiai tanulmányait 1635–37-ben Wittenbergben végezte. 1644-ben I. Rákóczi György Kassára helyezte. 1652-ben Trencsénben volt lelkész és tanító, 1656-ban Eperjesre hívták ig.-nak. Entomológiai munkája előtt csak az olasz Aldrovandi műve jelent meg 1602-ben. Teológiai munkákat is írt. – F. m. Disputatio physica de insectis (Wittenbergae, 1637). – Irod. Paikoss Endre: A kassai helvét hitv. egyház megalakulásának története (Sárospatak, 1889); H. A. (Term. tud. Társ. Évk. 1940.)