Kezdőlap

Horváth Barna (Bp., 1896. aug. 25.New York, 1973. márc. 3.): jogfilozófus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1945, r. 1946-49). Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en 1920-ban fejezte be. A szegedi tudományegy.-en Jogbölcselet tárgykörből (1926), a bp.-i tudományegy.-en Az etika története tárgykörből (1927) magántanárrá képesítették. 1927-29-ben a bécsi Collegium Hungaricumot látogatta. 1929-től 1940. okt.-ig a szegedi egy. jogbölcseleti tanszékének ny. rk. tanszékvezető tanára volt. 1933-tól egy.-i tanár. 1937-38-ban dékán, 1938-39-ben prodékán. 1944-ig a kolozsvári egy. tanára volt. 1948-tól az USA-ban élt. 1950-1956 között New York-ban a politikatudomány, a nemzetközi jog és a jogelmélet tanára a New School of Social Research egy.-i fakultásán. Zürichben (1948, 1964), Bécsben és Berlinben (1962), Freiburgban (1964), Koppenhágában és Genfben (1966) tanított. Az újkantiánus jogbölcselet képviselője. Elsősorban jogelmélettel, jogfilozófiával, jogszociológiával foglalkozott. 1952-ben az Académie Libre International des Sciences et des Arts (Párizs) tagja lett. – F. m. Az erkölcsi norma természete (Bp., 1926); Bevezetés a jogtudományba (Szeged, 1932); Jogbölcseleti jegyzetek (előadásai alapján, Szeged, 1932); Rechtssoziologie. Probleme der Gesellschaftslehre und der Geschichtslehre des Rechts (Berlin-Grünewald, 1934); A jogelméletvázlata (Szeged, 1937); A szociológia elemei (Szeged, 1938); A közvélemény ellenőrzése (Szeged, 1939); A közvélemény vizsgálata (Kolozsvár, 1942); A géniusz pere (Kolozsvár, 1942); Angol jogelmélet (Bp., 1943); Demokrácia (többekkel, Bp., 1945); A magyar jogtörténet kis tükre (New York, 1953 ? ); A magyar közjog kis tükre (New York, 1953): Probleme der Rechtssoziologie (Berlin, 1971). – Irod. Szászy Stefan: B. H. in memoriam (Österreichische Zeitschrift f'ür Öffentliches Recht, 1974. 1-2. sz.).