Kezdőlap

Horváth Dániel (Pápa, 1879. ápr. 5.Bp., 1945. ápr. 26.): jogi író, kodifikátor. Rövid bírói szolgálat után 1908-tól az igazságügymin. törvényelőkészítő osztályán működött (büntetőjog) és közreműködött a fiatalkorúakra, a törvénykezés egyszerűsítésére stb. vonatkozó jogszabályok előkészítésében. Több fontos nemzetközi büntetőjogi konferencián képviselte a kormányt. – F. m. A patronázs (Bp., 1914); Az angol büntető igazságszolgáltatás (Bp., 1927); A sajtónovella és a mentelmi jog (Bp., 1929); Sajtójog és sajtószabadság Angliában (Bp., 1931).