Kezdőlap

Horváth Géza, Bugarin-Horváth (Csécs, 1847. nov. 23.Bp., 1937. szept. 8.): zoológus, orvos, az MTA tagja (l. 1877, t. 1894). Egy.-i tanulmányait Bécsben végezte, 1872-ben szerzett orvosi diplomát. 1873–74-ben az MNM Állattárában segédőr, 1875-től Abaúj-Torna, 1878-tól Zemplén vm-ben járásorvos. 1880-ban megbízták az Orsz. Phyloxera Kísérleti Állomás megszervezésével, Jelentős munkát végzett a filoxéra elleni harcban. Két ízben járt tanulmányúton Franciao.-ban. 1890-ben megszervezte a Rovartani Állomást; utána visszament az MNM állattárához. 1893-ban a cári kormány meghívására D-Oroszo.-ban és a Kaukázusban tanulmányozta a filoxéra elterjedését s az ellene való védekezést. 1896-ban az állattár ig.-őre, 1901-ben osztályig.-ja, majd főig.-ja lett. 1925-ben nyugdíjba vonult. 1920-ban határozottan állást foglalt az ellenforradalmi rendszer mellett. 1884-ben megindította a Rovartani Lapokat, 1919-ben az MTA III. osztálya elnökévé választották. Megalapította a Magyar Entomológiai Társaságot, mely Magyar Rovartani Társaság néven ma is működik. Jelentős tevékenységet fejtett ki a gyakorlati rovartan terén, kiemelkedő érdemei vannak a filoxérakérdés megoldásában. Kiemelhetők a szipókás rovarok körül végzett kutatásai. Mint nemzetközileg elismert szakember több külföldi tud. egyesület tagja volt és külföldön nagyszámú tanulmányt tett közzé. Ezek nagy része a Hemipterákra, a rovarok félfedeles szárnyú csoportjára vonatkozik. – Irod. Csiki Ernő emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1944)