Kezdőlap

Horváth Ignác (Tatabánya, 1851. jan. 21.Bp., 1911. aug. 17.): könyvtáros, bibliográfus. Tanulmányait Magyaróváron és a Szent Benedek Rend tagjaként Pannonhalmán végezte. Az egyházi rendből kilépve, kezdetben az Egyetemi Könyvtárban (1876–1878), később az OSZK-ban teljesített szolgálatot 1879-től haláláig. – M. Magyarországi könyvészet 1882 – 1892 (Bp., 1891); A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának ősnyomtatványai, 1465–1500 (Bp., 1895); A budapesti kir. m. tudományegyetem bölcsészeti karának bibliográfiája 1780–1895 (Bp., 1896). – Irod. Gulyás Pál: H. I. (Magy. Könyvszle, 1911. 3. sz. nekrológ.)