Kezdőlap

Horváth Imre (Hódmezővásárhely, 1926. szept. 4.Szeged, 1979. szept. 16.): biológus, növényökológus, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora (1968). Egy.-i tanulmányait a szegedi tudományegy.-en végezte, ahol 1950-ben természetrajz- földrajz szakos tanári diplomát szerzett. Tudományos kutatómunkáját a szegedi egy. Növénytani Intézetében demonstrátorként kezdte. A tanári diploma megszerzése után az MTA apparátusában biológiai szaktitkárként, majd a Tudományos Minősítő Bizottsg (TMB) osztályvezetőjeként dolgozott. 1954-től az erdeifenyőcsemeték nevelésének elméleti kérdéseivel foglalkozott és e témából védte meg 1958-ban kandidátusi disszertációját. 1956-tól a szegedi egy.-i Éghajlattani Intézetben kutatói státusban a növényekre ható mikroklimatikai viszonyokat tanulmányozta, 1958-tól a gödöllői Agrártudományi Egy. Növénytani Intézetében docens. A szegedi József Attila Tudományegy. (JATE) Növénytani tanszékére 1965-ben tanszékvezető docensi, majd 1968-ban egy.-i tanári kinevezést kapott és egyúttal a Botanikuskert ig.-ja lett. Kutatási területe a növényökológián belül a környezeti tényezők, elsősorban a fény hatásának vizsgálata a szervesanyag produkcióra és fotoszintetikus energiahasznosulásra, valamint a Tisza-kutatás biológiai vonatkozásai. Élenjáró volt a hazai fitotron-kutatásban és -szervezésében. Publikációinak száma meghaladja a százat. – Irod. Simoncsics Pál: Megemlékezés dr. H. I. egyetemi tanárról (Botan., Közl., 1981. 1. sz.).