Kezdőlap

Horváth István Károly (Sárvár, 1931. júl. 12.Szeged, 1966. aug. 29.): klasszika-filológus. A bp.-i ELTE-n 1954-ben latin–görög szakos tanári oklevelet szerzett. Ezt követően az ELTE ókortörténeti tanszékén tanársegéd, majd aspiráns (1954-59). 1958-ban néhány hónapig a Magy. Rádió és Televízió dramaturgja. Ezután a szegedi JATE klasszika-filológiai tanszékének docense volt. – M. Amor und Amicitia bei Catull (Bp., 1961); Catulli (Bp., 1966); Chronologica Catulliana (Bp., 1960); Egy Origenés-hely problematikájához (Bp., 1962); Ovidius számkivetéséről (Bp., 1958); A régi Róma aranykora (Maróti Egonnal, Castiglione Lászlóval, Bp., 1967). – Irod. V. Kovács Sándor: H. I. K. (Irod. tört. Közl., 1966. 5-6. sz.); Devecseri Gábor: Catullus megszállottja. H. I. K.-ról (Lágymányosi istenek, Bp., 1967).