Kezdőlap

Horváth János (Csepreg, 1853. márc. 1.Bp., 1945. okt. 20.): szövetkezeti vezető. Jogi tanulmányai után 1881-ben Bp.-en ügyvédi irodát nyitott. 1882-ben megalapította a monori hitelszövetkezetet. 1893-tól az Iparügyek szerk.-je. 1905-ben kezdeményezte az Ipartestületek Orsz. Szövetségének megalakítását. 1900-tól az Orsz. Központi Hitelszövetkezet ipari osztályának vezetője, 1906-tól alig.-ja, 1914-től ig.-ja, majd ügyvezető ig.-ja. Felsőházi póttag. A gazdák szövetkezeti szervezkedését, gabonaraktár, tej- és gyümölcsértékesítő szövetkezetek alakítását, a szövetkezetek központba tömörítését szorgalmazta. M. Építőiparosok képesítése (Bp., 1885); Az iparosok adó-, bélyeg- és illetékügyeinek kézikönyve (Bp., 1890); Iparosok szövetkezzetek! (Bp., 1901); Magyar szövetkezeti rendszer. A magyar szövetkezeti intézmény története (Bp., 1935). – Irod. H. J. (Magy. Gazdák Szléje 1932 és 1943.)