Kezdőlap

Horváth János (Kaposkeresztúr, 1917. dec. 2.Bp., 1987. jún. 10.): politikus, agrárszakember. Isk.-it Dombóváron, Kaposváron, Veszprémben és Bp.-en végezte. Egyetemi évei alatt Bolyai kollégista, 1941-48-ban a Györffy-Kollégium tagja lett. 1945 után a Nemzeti Parasztpártba (NPP) lépett be. Részt vett a földosztásban, tagja volt a Somogy megyei Földosztó Tanácsnak. 1945-52 között a parasztpártban tisztségviselő. Volt megyei szervező, járási titkár, majd 1947-ben a pártközpontba került a szervezési osztályra. A párt a dunántúli megyék pártszervezeteinek felügyeletével bízta meg. Részt vállalt a népi kollégiumok szervezéséből, az ő kezdeményezésére jött létre a Somogyi Imre Népi Kollégium, amelynek egy évig ig.-ja volt. 1947-53-ban ogy.-i képviselő Zala megyében. 1951- 1960 között ő vezette az NPP egykori apparátusából megmaradt József nádor téri irodát, 1954 máj.-ától 1960 júl.-áig mint az NPP Orsz. Központjának alkalmazottja. Ezt követően egészen 1979-es nyugállományban vonulásáig a mezőgazdaságban dolgozott, 1960-61-ben az MTA Mezőgazdasági Üzemtani Intézetében, 1961-től 1964-ig a szikszói Mesterséges Termékenyítő Főállomáson, 1964-től 1979-ig a Borsod megyei Állattenyésztési Felügyelőségen vezető állásban. Egyik kezdeményezője volt a Veres Péter Társaság megalakításának. – M. A mezőgazdasági vállalati és üzemi folyamatok rendszerszemléletű racionalizálása (Bp., 1976); A vállalati folyamatok szabályozásának alapjai a mezőgazdaságban (Bp., 1976).