Kezdőlap

Horváth János (Margitta, 1878. jún. 24.Bp., 1961. márc. 9.): irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1919, r. 1931), Kossuth-díjas (1948). Az egy.-et mint az Eötvös-kollégium tagja 1897-től Bp.-en végezte. 1901-ben bölcsészdoktori; 1904-ben magyar-francia szakos tanári oklevelet szerzett. 1901–02-ben a párizsi École Normale Supérieure ösztöndíjas hallgatója. 1903-tól az Eötvös-kollégium h., 1909-től szakvezető tanára, 1904–08 között egyúttal bp.-i reálisk. tanár. 1914-ben Olaszo.-ban járt tanulmányúton. Közel három évig frontszolgálatot teljesített. 1923 –48-ban a bp.-i egy.-en a m. irodalomtörténet ny. r. tanára. 1911-ben részt vett a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapításában, 1923 –26-ban a Napkelet c. folyóirat kritikai rovatának szerk.-je, 1923-tól a Kisfaludy Társ., 1942-től a Petőfi Társ. tagja. A m. irodalomtörténetírás egyik legkiválóbb művelője, Kutatásai kiterjedtek a m. irodalom minden korszakára, elsősorban irodalmunk kialakulásának kérdéseit oldotta meg eredményesen. Munkásságának jellemzője gazdag anyagismeret, a feldolgozás alapossága, mesteri szerkesztés és csiszolt előadásmód. Vörösmarty-antológiát állított össze a Zalán futása százados ünnepére (Bp., 1925). – F. m. Ady s a legújabb magyar lyra (Bp., 1910); Aranytól Adyig (Bp., 1921); Petőfi Sándor (Bp., 1922, az MTA nagyjutalmát kapta érte); Magyar ritmus, jövevényversidom (Bp., 1922); A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig (Bp., 1927); A középkori magyar vers ritmusa (Berlin, 1928); A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Bp., 1931); A magyar irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 193 S) Csokonai (Bp., 1936); Katona József (Bp., 1936); Kisfaludy Károly (Bp., 1936); Kisfaludy Károly évtizede (Bp., 1936); Kisfaludy Sándor (Bp., 1936); A magyar vers (Bp., 1948); Rendszeres magyar verstan (Bp., 1951); A reformáció jegyében (Bp., 1953); Kisfaludy Károly és íróbarátai (Bp., 1955); Vitás verstani kérdések (Bp., 1955): Tanulmányok (Bp., 1956); Berzsenyi és íróbarátai (Bp., 1960). – Irod. Kozocsa Sándor: H. J. élete és munkái (A H. J. 70. születésnapjára neki ajánlott Magy. Századok c. tanulmánykötetben, 1948); Barta János: A mester nyomában (Irod. tört. 1958); Nagy József Béla-Kovalovszky Miklós-Bóka László-Pais Dezső: H. J.-ről (Bp., 1958); Waldapfel József H. J. ravatalánál (Szocialista kultúra és irodalmi örökség, Bp., 1961); Sőtér István: H. J. életműve (Élet és Irod. 1961. 11. sz).