Kezdőlap

Horváth Jenő (Gyula, 1881. nov. 16.Bp., 1950. jan. 20.): történész; tanár. 1905-től gimn.-ban tanított. 1911-ben a kolozsvári egy.-en magántanári képesítést szerzett, 1912-től a nagyváradi jogak.-n r. tanár. 1924-ben a bp.-i egy, c. ny. rk. tanára, a Ferenc József Nevelőintézet főfelügyelője, a Mátyás király Gimn., utóbb az Egyetemi Kir. Kat. Gimn. ig.-ja. 1928–31-ben a Háborús Felelősség c. folyóiratot szerk. Vezető szerepet játszott a Magyar Külügyi Társaságban, részt vett a Népszövetségi Liga nemzetközi tanácskozásain. Számos, főleg m. diplomáciatörténeti vonatkozásban érdemes tanulmányt tett közzé, amelyet azonban olykor némi elnagyoltság és vitatható álláspont jellemez. – F. m. Az erdélyi szász városok közgazdasági viszonyai (Gyula, 1905); A nagyhatalmak megalakulása 1648–1715 (Gyula, 1910); A legújabb kor politikai története 1815–1910 (Bp., 1913); A magyar kormány adriai politikája 1848–49 (Bp., 1927); Magyar diplomácia 1815–1918 (Bp., 1928); Az Árpádok diplomáciája 1001–1250 (Bp., 1931); II. Rákóczi Ferenc diplomáciája (Tört. tanulmányok, Bp., 1936); Szavojai Jenő hg., A Dunai Monarchia kialakulása (Bp., 1941); Az angol-magyar kapcsolatok kezdetei (Yolland Emlékkönyv, Bp., 1944).