Kezdőlap

Horváth Jenő, Rónai Horváth (Drégelypalánk, 1852. dec. 30.Bp., 1915. márc. 3.): altábornagy, katonai író, az MTA tagja (l. 1884, t. 1910). A bp.-i Ludovika Ak.-n folytatott tanulmányai után 1876-ban hadnagy lett. Ezután elvégezte a bécsi hadiisk.-t, 1885-től 1891-ig a Ludovika Ak.-án a harcászat és hadtörténelem tanára, 1897-ben a bp.-i 1. honvédgyalogezred parancsnoka és ezredes lett. 1903-ban tábornok, 1906-ban a székesfehérvári, 1909-ben a kassai honvédkerület parancsnoka. Több katonai tankönyv és számos hadtörténeti tanulmány szerzője. Kiadta az első m. Katonai Évkönyvet, Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi munkáit, megalapította és elindította a Magyar Hadtörténeti Könyvtárt és a Hadtudományi Közlemények c. folyóiratot. F. m. Harcászat (I–II., Bp., 1884); Az egyetemes hadtörténelem vázlata (Bp., 18g5); Az újabbkori hadviselés történelme (Bp., 1895); Magyar Hadi Krónika (I–II., Bp., 1896). Irod. Szendrei János dr.: Rónai H. J. (Századok, 1915.)