Kezdőlap

Horváth József (Bp., 1891. jan. 7.Bp., 1976. jan. 5.): gépészmérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte, oklevelét 1914-ben szerezte. Előbb különböző városi mérnöki hivatalokban, majd az Építésügyi Min.-ban dolgozott. A II. világháború után itt irányította a közművek újjáépítésének munkáját. 1948-tól az egységes vízügyi igazgatás munkatársa. Tervező, kivitelező és szervező munkája a jobb vízellátás és csatornázás biztosítását szolgálta. Az Orsz. Vízügyi Hivatal (OVH) Vízellátási és Csatornázási Osztályának vezetője. Osztályát önálló vállalattá fejlesztette. Irányító szerepe volt a szakágazat távlati terveinek kidolgozásában, végrehajtásában. Jelentős volt a Balatonvidék közművesítése érdekében végzett munkája is. Haláláig vízellátási és csatornázási ügyek szaktanácsadója volt. – M. Balatonlelle története (Veszprém, 1943). – Irod. Holló István: H. J. (Vízügyi Közl., 1976).